Bases i convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en règim laboral temporal, i constitució d'una borsa de tècnic/a de serveis ambientals a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener

Data fi: 02/05/2019

Darrera actualització: 27.02.2020 | 09:54