Bases i convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició per la constitució d'una borsa de tècnic/a de serveis ambientals.

Termini de presentació d'instàncies: 6 de juny de 2023 (inclòs).

 

Darrera actualització: 17.05.2023 | 10:54