Declaració responsable d'obertura

Quan es pot sol·licitar: La declaració responsable d’obertura es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.

Quin cost té:

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal

Quan es dóna resposta:

No hi ha resolució. Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen. Un cop efectuada la declaració responsable d’obertura per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament inscriurà l’activitat declarada al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat declarada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Requisits previs:

· Obtenció de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Presencialment: a les oficines municipals.
  Plaça Municipal, 3
  08694 Guardiola de Berguedà

  Telèfon: 938 227 059
  Fax: 938 227 024
  Email:

 • Telefònicament

  Tel:   ()

Darrera actualització: 26.03.2018 | 13:46