Perfil del contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives a la nostra mancomunitat a través de l'enllaç següent: 

Espai de difusió de la contractació pública
de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener

 

 

Darrera actualització: 05.11.2019 | 12:34
Darrera actualització: 05.11.2019 | 12:34