Pressupostos i liquidacions


Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com també els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació de pressupostos i liquidacions de la Mancomunitat intermunicipal del Cardener

Darrera actualització: 23.03.2021 | 17:42
Darrera actualització: 23.03.2021 | 17:42