Modificació/baixa en el Cens municipal d'animals de companyia.

Quan es pot sol·licitar: Per la modificació de les dades d'un animal registrat al cens d'animals domèstics del municipi o bé donar-lo de baixa, s'ha de notificar a l'Ajuntament en el termini de dos mesos.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1 i 2.
En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
- Baixa per defunció de l'animal: Document 3.
- Modificació de dades de domicili de l'animal: Document 4.
- Canvi de titular de l'animal: Document 5.
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la
2. Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia.
3. Còpia del certificat veterinari de defunció de l’animal.
4. Volant d'empadronament del propietari en el nou domicili.
6. Document de traspàs degudament omplert i signat per l’anterior i pel nou propietari de l’animal

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Presencialment: a les oficines municipals.
  Plaça Municipal, 3
  08694 Guardiola de Berguedà

  Telèfon: 938 227 059
  Fax: 938 227 024
  Email:

Darrera actualització: 26.03.2018 | 13:49