ADN Caní

Servei d'identificació d'un cens caní amb el genotip d'ADN i posterior identificació d'incívics.


El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, publicada al DOGC 5113, del dia 17 d'abril de 2008, defineix que correspon als municipis, entre altres, establir un cens municipal d’animals de companyia d’acord amb el que preveu l’article 14.

Per altra banda els excrements canins abandonats a les vies i espais  públics és un dels principals problemes de neteja i salubritat dels carrers i parcs dels municipis, representant no només un problema visual i olfactiu sinó també un potencial problema de salut pública a causa dels paràsits presents en els excrements. 

És voluntat dels Ajuntaments àmbit d’aplicació d’aquest contracte, fer un pas més i identificar tota la cabanya de gossos del municipi amb una empremta genètica, que és única i intransferible per cadascun dels animals per solventar, d’aquesta manera, ambdues problemàtiques amb una mateixa acció. Així mateix aquest aspecte queda reflectit en les pròpies ordenances municipals.

En compliment de l’esmentada legislació i amb l’ànim d’oferir una solució als Ajuntaments membres en serveis tant importants com són la gestió d’animals de companyia i la neteja viària, és voluntat d’aquesta Mancomunitat oferir als Ajuntaments la implantació d’un cens amb genotip d’ADN de l’animal que permeti identificar, de forma fidedigna, tant als animals com als seus excrements i en conseqüència als seus propietaris.

Darrera actualització: 20.02.2020 | 12:25
Darrera actualització: 20.02.2020 | 12:25